0740 281 412 office@cge.ro
Servicii contabile - Viseu, Maramures

Servicii contabile

Oferim servicii de contabilitate, adaptate nevoilor fiecărui client în parte.

 • Organizarea fluxului de documente
 • Întocmirea balanței de verificare lunară
 • Verificare vector fiscal
 • Întocmirea ordinelor de plată
 • Înregistrarea în scopuri de TVA
 • Completarea și prelucrarea registrelor contabile (registrul jurnal, inventar și de casă, jurnalul de cumpărări și de vânzări)
 • Înregistrarea documentelor primare în evidența contabilă computerizată în conformitate cu principiile contabile
 • Întocmirea declarațiilor fiscale și raportărilor semestriale (bilanț)
 • Evidența și calculul amortizării mijloacelor fixe
 • Înregistrarea în Registrul Operatorilor Intracomunitari
 • Întocmirea și depunerea bilanțului contabil anual și semestrial
 • Stabilirea impozitelor de plată și înregistrarea în contabilitate
 • Completarea și depunerea decontului de TVA și a altor raportări și situații contabile
 • Organizarea fluxului de documente

Societate noastră este membră C.E.C.C.A.R.